ApodanNordics erfaringer med elektronisk fakturering

Generelt om ApodanNordic koncernen

ApodanNordic koncernen består af to driftsselskaber, Apodan A/S og Immedia A/S.
Apodan A/S beskæftiger sig med produktion og salg af innovative produkter til hele verden indenfor pharma/specialemballager og hospitals- og sygeplejeartikler.
Immedia A/S fører et bredt sortiment af hjælpemidler, inkontinensprodukter, antidecubitus produkter og patientforflytningsudstyr. Immedia tilbyder endvidere kurser og undervisning indenfor forflytningsteknik.
Selskaberne har hovedkontor i København og produktionsfaciliteter beliggende i Pandrup, Nordjylland. Vi beskæftiger ca. 40 mand, og ApodanNordic er et dansk privatejet selskab.

Hvornår igangsatte I processen omkring at blive klar til elektronisk fakturering?

Tidligere havde selskabet også som forretningsområde at drive parallelimport af medicin til amternes fællesindkøb Amgros. Afgivelsen af ordre og fremsendelse af faktura skete via EDI, hvorfor elektronisk dokumentudveksling længe har været et kendt begreb i virksomheden.
Det kom til vores kendskab i sommeren 2004, at det offentlige var ved at indføre Lov om elektronisk fakturering med ikrafttræden allerede 1. februar 2005. Straks herefter igangsatte vi projektarbejdet, der blandt andet førte os til FakturaService.net samt afholdelse af foredrag for både offentlige og private om emnet.

Hvilke overvejelser gjorde I jer?

Da vi var forholdsvis tidligt ude i procesforløbet blev det meste af den første tid brugt på at skabe overblik over hvad loven egentlig ville betyde. Det var nyt stof for både private leverandører og offentlige kunder, hvorfor præcise svar var vanskelige at få. Indimellem stod EDB-leverandørerne, der alle gerne ville have deres andel af markedet, og som talte godt for deres egen løsning. Det var vanskeligt at gennemskue hvad der præcist var vores behov og hvem der bedst kunne opfylde dette behov.

Hvor strategisk ser I på dét at kunne fakturere elektronisk?

Næsten hele vores omsætning i Danmark går til sygehussektoren, og derved det offentlige. Spørgsmålet om vi skulle kunne understøtte den elektroniske fakturering var således slet ikke til debat i virksomhedens ledelse. Det blev et strategisk valg, at vi selvfølgelig skulle være klar til 1. februar 2005 og i tiden frem dertil være aktiv sparringspartner for vores offentlige kunder, der havde måske større udfordringer med den tekniske integration end os.
Desuden blev det besluttet, at løsningen skulle være 100% integreret i vores ERP system således, at der reelt blev sparet tid med at printe og sende faktura.

Tror I at elektronisk fakturering med tiden vil sprede sig til andre end offentlige kunder?

Der er ingen tvivl om at det private vil begynde at fakturere hinanden elektronisk, og jeg vil tro at det bliver på samme standard, som det offentlige benytter. Problemet er at der intet lovkrav er på dette område, og den elektroniske fakturering vil derfor kun blive etableret og vokse i den takt som den private leverandør og kunde finder ud af det med hinanden. Og her er det måske at mange virksomheder vil vælge at se tiden an i stedet for at tage initiativet.

Kan du oplyse hvor stor en procentvis andel af jeres elektroniske fakturaer, I har haft problemer med, og i så fald hvilke problemer, der har været?

Den var og er ikke ret stor. Selv lige i starten var fejlene forbløffende få, kun nogle få procent, og i dag er den vel afrundet 0%. Det er sjældent, der sniger sig en enkelt fejl ind.
Taget i betragtning hvor kort tid der gik fra loven var vedtaget, til den var i drift, og hvor mange virksomheder og organisationer, der har været indblandet, så gik starten forbløffende godt. Jeg havde selv troet på et totalt sammenbrud, hvor leverandørerne ikke fik deres betaling til tiden med deraf konsekvenser. Sådan gik det ikke, de fejl der var i starten, har EDB-firmaerne hurtigt fået løst, og vi skal være stolte af, at vi i fællesskab har kunnet løfte sådan en opgave.

I har valgt at samarbejde med FakturaService.net, kan du nævne tre gode grunde til dette valg?

I min proces på at finde den rigtige samarbejdspartner på EDB området, syntes jeg at mange af de tilbud jeg fik, var komplekse og meget dyre løsninger. Jeg kunne ikke forstå, at det skulle være så kompliceret fordi basalt set var det bare at modtage nogle data og sende dem videre. Nogle af de store EDB-firmaer var repæsenteret ved smarte sælgere, der på mig ikke virkede troværdige. Hos FakturaService.net fandt vi:

Som privat virksomhed har Apodan da nogle ambitioner i retning af at modtage elektronisk fakturaer selv?

Som nævnt tidligere tror jeg det er fremtiden, men hvor hurtigt det vil gå, er vanskeligt at vurdere. Vores virksomhed vil dog være blandt de første, der tager aktiv kontakt til samarbejdspartnere for at komme i gang. Det gælder både at modtage og sende faktura til andre danske virksomheder.

Har I nogle forventninger til besparelsespotentialet ved at modtage elektronisk fakturaer?

I forhold til vores nuværende procedurer for behandling af faktura ,tror jeg ikke at en elektronisk form vil medfører væsentlige besparelser. Der er selvfølgelig besparelser, når den fysiske papirhåndtering undgås, men vores argument for at gå videre med dette arbejde er, at vi til stadighed skal være på kant med den teknologiske udvikling, for at vores processer altid er optimerede.

<< Tilbage


 
Login

Brugernavn

Adgangskode

Glemt din adgangskode? >>

Seneste nyheder

Links