Hvorfor modtage elektroniske fakturaer gennem FakturaService.net?

Ganske enkelt fordi din virksomhed opnår en konkret besparelse på at droppe de papirbaserede fakturaer, som både skal åbnes, rundsendes, arkiveres og ikke mindst indtastes i økonomisystemet.

Fakturamodtagelsesprojekter er enkle projekter som altid giver succes og hurtig ROI. At gennemføre et modtagelsesprojekt er noget FakturaService har gjort mange gange før og det er langt lettere og mindre ressourcekrævende end de fleste virksomheder forestiller sig.

Grundlæggende er der 2 hovedområder som skal håndteres i forbindelse med med modtagelse af elektroniske fakturaer:

Teknik

For kunden der vælger at modtage elektroniske fakturaer er det vigtigt, at kunne modtage fra alle relevante leverandører. Det drejer sig om at stille så få krav til leverandøren som muligt, for øges kravene til leverandørerne, vil dette blot skabe et både teknisk og økonomisk problem for leverandørerne at leve op til disse krav. Mange større virksomheder vælger at lave en VANS opkobling. På den måde kan de modtage fakturaer fra de leverandører, som allerede er koblet på VANS netværket. Det er et problem, fordi modtageren derved kun rammer de leverandører som har størrelsen til at betale for en VANS opkobling, noget som er ganske omkostningstungt.
Tilbage står modtageren med det problem at alle de mindre leverandører, som normalt udgør >90% af leverandørbasen, ikke har en interesse i at betale for en VANS opkobling, og dermed risikerer kunden at projektet ikke bliver den succes man havde forventet.

Ved at samarbejde med FakturaService opnår kunden derimod en one-point-of-contact Kobler modtageren i stedet op til FakturaService, sikrer vi at fakturaer fra alle leverandører kan leveres videre til modtageren. Dette uanset leverandørernes niveau og pengepung. Leverandøren kan hos FakturaService vælge blandt mange forskellige løsninger, som økonomisk alle er meget attraktive (helt ned til DKK 480/år). Med denne løsning kan modtageren få alle leverandører med og således sikre succes med modtagelse af elektroniske fakturaer.

Organisation

Når de elektroniske fakturaer ankommer til kundeorganisationen skal de rundsendes med henblik på godkendelse og kontering. Det normale er, at man anskaffer et Faktura WorkFlow system. Det betyder i praksis at alle de elektroniske fakturaer lander i WorkFlow systemet. De medarbejdere som er berettiget til at godkende og kontere er oprettet i dette system og kan således behandle de elektroniske fakturaer.
Når fakturaen er endelig godkendt overføres denne til økonomisystemet hvor fakturaen bogføres. Her skal der principielt ikke indtastes noget, idet fakturaen fra WorkFlow allerede er blevet påført konteringsdata. Organisationsmæssigt kræver denne omlægning af arbejdsrutinerne naturligvis både undervisning samt en omstilling. Dette stiller krav til medarbejderne, men erfaringen viser at i løbet af meget kort tid (få uger) er de nye processer indarbejdet, og medarbejderne har fået frigjort tid.

Outsourcing

FakturaService tilbyder at modtageren kan håndtere hele eller dele af projektet.
I praksis foregår det ved, at modtageren og FakturaService indgår en aftale omkring modtagelse af elektroniske fakturaer. Dernæst gennemføres en analyse af leverandørbasen for derved at få prioriteret hvilke leverandører der skal kobles på først. Her starter man altid med at tage de leverandører som allerede er modne til at sende elektroniske fakturaer. De største først.
Samtidig udsendes et brev til alle øvrige relevante leverandører som ikke kan sende elektroniske fakturaer. Af dette brev fremgår det at kunden ønsker at modtage elektroniske fakturaer. Endvidere henvises leverandører til at kontakte FakturaService i forbindelse med support, spørgsmål, teknik, formater mv. FakturaService sikrer dermed at kunden undgår at skulle bruge tid og kræfter på leverandører som har et væld af tekniske spørgsmål.

<< Tilbage


 
Login

Brugernavn

Adgangskode

Glemt din adgangskode? >>

Seneste nyheder

Links