Nyhedsbrev 1 2006

Velkommen til vores nyhedsbrev

Så er vi tæt på at afslutte det første år, hvor det offentlige har krævet at modtage elektroniske fakturaer. Vi har rundet 1.300 kunder, for hvilke vi har sendt og modtaget elektroniske fakturaer for over 1,5 mia. kr.

Det er vores hensigt med dette nyhedsbrev at oplyse om de seneste tiltag indenfor e-fakturering samt informere om ydelser som FakturaService.net kan levere.
God læselyst

Slut med regninger på papir til det offentlige

Med udgangen af 2005 skal alle papirregninger, der sendes direkte til en offentlig myndighed, returneres med henblik på at få den fremsendt elektronisk. Økonomistyrelsen oplyser i øvrigt, at foreligger der en fortløbende kontrakt mellem en leverandør og en myndighed, skal kontrakten være genforhandlet med henblik på elektronisk fakturering senest pr. 31. december 2005.

I § 15, stk. 4 i ”Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder” er anført, at ”Løbende aftaler indgået før bekendtgørelsens ikrafttrædelse skal senest den 31. december 2005 være omfattet af bekendtgørelsen, medmindre dette udelukkes af aftalens beskaffenhed.”

Som udgangspunkt er alle kontrakter altså omfattet af kravet om elektronisk fakturering. En nærmere vurdering af den enkelte kontrakt foretages således:


Til top >>

Elektroniske fakturaer direkte fra økonomisystemet

En stor del af vores kunder har FakturaService.net integreret til deres økonomisystem. Det betyder i praksis, at de direkte fra deres økonomisystem kan sende fakturadata via FakturaService.net til kunderne. Anvender du vores indtastningsskabelonen, og er du træt af at indtaste fakturaerne på nettet, vil vi anbefale at prøve en integrationsløsning. FakturaService.net har forskellige løsninger, der opfylder forskellige behov:
- Hvis dit økonomisystem kan danne en OIOXML faktura, skal den blot transporteres af FakturaService.net
Læs mere >>

- Hvis dit økonomisystem ikke kan danne en OIOXML faktura, er vore enterprise løsning det rigtige valg
Læs mere >>
Til top >>

Øvrige ydelser fra FakturaService.net

FakturaService.net er et søsterselskab til Officient A/S, der siden 1998 har specialiseret sig i softwareudvikling samt elektronisk indkøbs- og faktureringssystemer.

Det betyder at vi kan tilbyde:

Avancerede Indkøbssystemer: Der sikrer, at den indkøbende organisation kan opnå solide besparelse. Henvender sig fortrinsvist til større virksomheder.

Avancerede fakturamodtagelse work-flow systemer: Her kan man modtage de elektroniske fakturaer, rundsende dem elektronisk for godkendelse og kontering. Endelig synkroniseres den godkendte og konterede faktura over til økonomisystemet hvor den bogføres og betales.

Web-shops: Vi kan hjælpe din virksomhed med at få etableret en web-shop, således du også kan sælge dine ydelser direkte fra nettet.

Generel systemudvikling: Vi kan tilbyde alle former for programmering. Det være sig indenfor webteknologi, systemudvikling, integration mv. Vi sender gerne en oversigt over vores kompetencer. Ring og hør hvad vi kan gøre for dig: vi har fornuftige priser, er kvalitetsbeviste og meget servicemindede.

Elektroniske varekataloger: FakturaService.net kan også hjælpe leverandører som ønsker at øge deres omsætning via internettet. Det kan være i relation til enten at etablere egen web-shop eller imødekomme behovet fra kunder som beder om at få et elektronisk varekatalog. Elektroniske varekataloger bliver mere og mere udbredt. Specielt Offentlige institutioner og større private virksomheder, vil se det som en væsentlig styrke såfremt at De, som leverandør, kan stille et elektronisk varekatalog tilrådighed. På den måde kan Deres virksomhed få en god position ifht. at blive leverandør til de største virksmheder i Danmark.
Læs mere på www.catmap.dk
Til top >>

Andre fakturaformater

Det private marked efterspørger i stigende grad elektroniske fakturaer. Hvor OIOXML er det format, det offentlige bruger til elektroniske fakturaer, efterspørger den private sektor i mange tilfælde andre fakturaformater.

På det private marked er forskellige formater indenfor EDI standarden de mest anvendte. Hvis du har en kunde, der beder om at få tilsendt elektroniske fakturaer, så kan vi sikre, at du lever op til kundens krav. Kontakt os på telefon 70 22 70 82 og hør nærmere.
Til top >>

Elektroniske ordrer

Økonomistyrelsen er på vej med nyt e-projekt, der skal lære de offentlige indkøbere at afgive ordrer elektronisk. Projektet med arbejdstitlen "e-ordre" vil ligge i kølvandet på e-faktura.
I 2006 vil danske myndigheder og virksomheder blive stillet over for en ny udfordring på indkøbssiden. E-ordren, skal ligesom e-faktura være et incitament til at få den offentlige sektors indkøb gjort helt elektroniske.

Ifølge Økonomistyrelsen, er der netop valgt en strategi, hvor del-elementer af indkøbsprocessen digitaliseres et for et.
"Ligesom e-faktura var digitalisering af en delproces, vil vi nu se på andre delprocesser. Vi ser nu på e-ordreafgivelse som den næste mulighed, siger direktøren for Økonomistyrelsen, Claus Juhl."

Om tidsplanen for e-ordre siger Claus Juhl, at der skal tages beslutning om, hvilke standarder der skal bruges først i 2006.

Det er ifølge Claus Juhl endnu for tidligt at sige, om der bliver tale om lovgivning om standarder på samme måde som det var tilfældet med e-faktura.

Med FakturaService.net er du allerede forberedt til at kunne modtage elektroniske ordrer fra. Kontakt os på telefon 70 22 70 82, hvis du er i tvivl om hvordan du skal gøre.
Til top >>

E-fakturering i byggesektoren

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række aktører i byggeerhvervet er blevet enige om at anbefale et sæt fælles retningslinjer for e-fakturering ved offentlige bygge- og anlægssager.

Baggrunden for gruppens arbejde er, at aktører i bygge- og anlægsbranchen i efteråret 2005 gjorde Økonomistyrelsen opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder ved e-fakturering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, hvor fakturahåndtering skal tilpasses særlige arbejdsgange.

Grupens hovedanbefaling er, at fakturaer og specifikationsbilag altid sendes fra leverandøren til den offentlige bygherre, uanset at den offentlige bygherre har overdraget godkendelsen af fakturaen til en privat bygherrerådgiver.
- Vi er meget tilfredse med at være kommet til enighed om en fælles udmelding. Følges retningslinjerne vil det gøre håndteringen af elektroniske fakturaer og tilhørende specifikationsbilag lettere for alle parter, udtaler Jørn Jensen, projektchef i Dansk Byggeri.

- Det offentlige modtager i dag sine regninger elektronisk, og arbejdsgruppen har været med til at finjustere processerne, hvilket er vigtig, så vi får alle parter med. Økonomistyrelsen henstiller til at rapportens anbefaling følges, siger vicedirektør Henrik Pinholt, Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen udgiver den 10. februar et faktaark om, hvilke særlige forhold der gør sig gældende for e-fakturering i byggeerhvervet. Faktaarket distribueres via de organisationer, der deltog i arbejdsgruppen og kan desuden hentes på Økonomistyrelsens hjemmeside.
Til top >>

<< Tilbage


 
Login

Brugernavn

Adgangskode

Glemt din adgangskode? >>

Seneste nyheder

Links