En leverandørs erfaringer med elektronisk fakturering.

Vi har stillet den e-faktureringsansvarlige fra Atea A/S - Ulrik Helming - en række spørgsmål. Læs interviewet nedenfor:

Generelt om Atea A/S:

Atea er Nordens førende og uafhængige leverandør af IT-infrastruktur. Vi hjælper virksomheder og organisationer med at øge udbyttet af IT igennem levering af produkter og tjenester i alle led af deres investeringer indenfor IT-infrastruktur. Vores markedsudbud omfatter produktforsyning, infrastrukturløsninger og driftstjenester. Atea har ca. 1.500 medarbejdere i hele Norden og en samlet omsætning på mere end 7.000 MSEK. Ateas ejes af den internationale venture kapital-virksomhed 3i og WM-data med hver 48,8 % samt ledelsen. Koncernchef er Sebastian Lindström.

Ulrik Helming, Atea

Hvornår igangsatte I processen omkring at blive klar til elektronisk fakturering?

Vi har gennem flere år haft elektronisk fakturering til kunder via EDI opkoblinger, men disse har været skabt og tilpasset individuelt til den enkelte kundes behov. I December 2004 begyndte vi forberedelserne for at kunne sende faktura i generisk form, som OIOXML via VANS, som vi kunne se fremtiden fordrede. Vi valgte at indlede et samarbejde med Århus Kommune, som med et pilot projekt var en af de offentlige kunder, der tog opgaven mest seriøst.

Hvilke overvejelser gjorde I Jer?

Vores første overvejelser handlede om teknikken. En del var jo givet omkring format osv., men vi skulle tage stilling til hvor integreret vi ville lave løsnignen i vores ERP system. Det var et dilemma, idet en lav integration ville betyde meget manuelt arbejde og høje løbende omkostninger, mens en høj integration i vores situation var lig med en stor initialinvestering og samtidig frygtede jeg at vi ville miste fleksibilitet.

Hvor strategisk ser I på dét at kunne fakturere elektronisk?

Det er ikke et spørgsmål om at kunne fakturere elektronisk, for det er med et slag blevet en selvfølge, at en leverandør skal kunne det. Den strategiske overvejelse ligger i hvordan vi løser opgaven. Vi har valgt den vej, at faktureringen skal foregå så enkelt og sikkert som muligt. Vi lever på et marked med små marginaler, og vi skal konstant optimere vores brug af egne ressourcer. Derfor skal vi have en løsning som effektiviserer vores arbejde og vores samarbejde med kunderne. Faktureringssystemet er således blevet en del af den strategiske og forretningskritiske systemplatform i vores virksomhed.

Tror I at elektronisk fakturering med tiden vil sprede sig til andre end offentlige kunder?

Ja, helt klart. Det er allerede igang. Kunderne har været modne til det i noget tid, da de også ser fordelene. Det som alle har ventet på, var en teknisk standard som kunne dække hele det danske marked, så enhver kunde og leverandør kan være sikker på at nå hinanden uden dyre relationsspecifikke tilpasninger. Og det har vi fået i februar. Nu går der så lidt tid med at sikre at børnesygdomme er ude af systemerne, og så vil vi se de private kunder komme rullende.

Set i bagspejlet (siden 1. februar) hvad er så jeres opfattelse af hvorledes det er gået med elektronisk fakturering af det offentlige?

Jeg var skeptisk overfor en så brat opstart, og der var også mange som ikke havde forberedt sig tilstrækkeligt. Indkøringen har været dyr for mange. Særligt oplever jeg kunder, som er blevet fanget på hælene over hvilke konsekvenser det faktisk får for dem, før de kan høste gevinsterne. Men overordnet set er det gået overraskende godt. Og nu hvor vi er ovre den mest kritiske fase, synes jeg at vi - Danmark - skal være stolte af os selv. Det er et modigt sprig vi har taget, og vi har som marked nået en flot position.

Kan du oplyse hvor stor en procentvis andel af jeres elektronisk fakturaer I har haft problemer med, og i så fald hvilke problemer der har været?

Vi havde gennem pilottesten sikret, at det dataformat vi afsendte var komplet og læseligt, så ved driftstart lå koncentrationen på om fakturaen nåede frem til kunden. Allerede fra første uge, lå vores fejlrate nede omkring 5% og den overvejende fejl var, at en kunde havde meldt klar og givet os et EAN nummer, men i realiteten var de ikke klar til at modtage alligevel. Der var også kunder som meldte om datafejl, som en naturlig følge af den hurtige opstart, hvor eksempelvis mapningen mellem VAN og kundenet ikke var testet tilstrækkeligt. Løbende fik vi disse fejl lagt bag os, og idag får vi kun fejlrapport på 1-2 promille vi afsender.

I har valgt at samarbejde med FakturaService.net, kan du nævne 3 gode grunde til dette valg?

Som jeg tidligere var inde på, ønskede vi at finde en løsning som havde lave initialomkostninger og fleksibilitet overfor justeringer, og som samtidig betød minimal omkostning pr. afsendt faktura, målt både på direkte udgifter og mandetid. Dette føler jeg vi fandt hos FakturaService.net. Hvis jeg skal opremse 3 gode grunde må det være:

  1. uhyre enkelt at komme igang
  2. løsningen er fleksibel overfor forskellige niveauer af integration
  3. FakturaService.net er fokuserede på elektronisk fakturering, og kunne støtte os i alle faser af vores projekt.

<< Tilbage


 
Login

Brugernavn

Adgangskode

Glemt din adgangskode? >>

Seneste nyheder

Links